I DO CPH

I  DO

COPENHAGEN

Love is love!

IDOCPH bryllup fotograf i Pride ugen i Købenahvn
IDOCPH Pride Week Copenhagen wedding photographer
I DO CPH Love is love

Pride Week vielse


Pakke "Pride"

Pris: 8.000 kr. inkl. transport

Mindst 90 billeder.


Skal I giftes på Nyholm eller på Københavns Rådhus under Copenhagen Pride Week 2019?


Book en professionel bryllupsfotograf, og få amazing billeder fra jeres store dag.


 • Jeres bryllupsfotograf ankommer til rådhuset eller til den udendørs location en halv time før selve vielsen.
 • Fotograferer stemningsbilleder og gæster på stedet.
 • Billeder fra selve vielsen. Jeres bryllupsfotograf er meget diskret, I ser mig næsten ikke, men jeg fanger jeres særlige øjeblikke .
 • Riskast, sæbebobler og lykønskninger.
 • Og en times on location fotografering!
 • Der er her, jeg tager de flotte, opstillede bryllupsbilleder. Sammen aftaler vi en location tæt på vielsen eller et sted som er særligt for jer.
 • Bryllupsbillederne bliver ekstra gode, når I afsætter mindst en time til fotografering.
 • I denne pakke får I minimum 70 reportagebillede
 • og 20 opstillede bryllupsbilleder.
 • I får alle billederne digitalt. Jeg laver en professionel billedbehandling på hver billede.
 • Bryllupsbillederne kan I bruge på de sociale medier, eller I kan få dem printet.
 • I kan printe ligeså mange, og ligeså store billeder I ønsker.Pakke "Pride" er særlig til jer, der skal giftes på Nyholm eller på København Rådhus under en af Københavns mest farverige fester.

Jer, der ønsker professionelle bryllupsbilleder og også gerne vil have nogle opstillede bryllupsportrætter til evigt minde fra jeres dag.

Jeg fotograferer LGBT-bryllupper så samme måde, som hvis det var et hetro-bryllup. Fordi kærlighed er kærlighed.Læs mere om, hvordan man bliver gift i Pride ugen her

bryllup fotograf pris

I DO CPH


Picture Package "Pride"

Price: 5.997 kr. Incl. transport

At least 90 pictures.


Are you getting married during Copenhagen Pride Week 2018?


Book a professional wedding photographer and get amazing photos from your special day.


 • Your wedding photographer arrives at the town hall or at the outdoor location half an hour before the wedding ceremony.
 • Photographs do pictures of you and guests on site.
 • Pictures from the wedding itself. Your wedding photographer is very discreet, you almost never see me, but I catch your special moments.
 • Congratulations and everything else.
 • And an hour on location portrait photography!
 • It is here I am taking the beautiful wedding pictures. Together, we find a location close to the wedding ceremony or place that's special to you.
 • The wedding pictures will be extra good when we shoot for at least an hour.
 • In this package you will receive at least 70 reportage
 • and 20 set wedding portrait pictures.
 • You get all the pictures digitally. I make a professional image processing on each image.
 • The wedding pictures can be used on social media or you can print them.
 • You can print as many and as large images as you like.Package "Pride" is especially for you how is getting married at Nyholm or Copenhagen City Hall during one of Copenhagen's most colorful parties, Copenhagen Pride Week.

 

To couples who dream of getting professional wedding pictures to remember your day forever.

I photograph LGBT weddings the same way I shoot hetro-wedding. Because love is love.


Please take a look at my website

And follow me on Instagram


Read more about getting married during Pride Week here